อันดับความน่าเชื่อถือ

 
ทริส เรทติ้ง No. 54/2563
(17 เมษายน 2563)

ข้อมูลการจัดอันดับย้อนหลัง

เอกสาร ดาวน์โหลด
ทริส เรทติ้ง No. 57/2562
(26 เมษายน 2562)
ดาวน์โหลด
ทริส เรทติ้ง No. 50/2561
(25 เมษายน 2561)
ดาวน์โหลด
ทริส เรทติ้ง No. 19/2559
(18 มีนาคม 2559)
ดาวน์โหลด
ทริส เรทติ้ง No. 20/2558
(31 มีนาคม 2558)
ดาวน์โหลด
ทริส เรทติ้ง No. 58/2557
(28 ตุลาคม 2557)
ดาวน์โหลด
ทริส เรทติ้ง No. 17/2557
(24 มีนาคม 2557)
ดาวน์โหลด
ทริส เรทติ้ง No. 57/2556
(21 สิงหาคม 2556)
ดาวน์โหลด
ทริส เรทติ้ง No. 39/2556
(13 มิถุนายน 2556)
ดาวน์โหลด
ทริส เรทติ้ง No. 20/2556
(23 เมษายน 2556)
ดาวน์โหลด
ทริส เรทติ้ง No. 16/2556
(14 มีนาคม 2556)
ดาวน์โหลด
ทริส เรทติ้ง No. 53/2555
(27 กันยายน 2555)
ดาวน์โหลด
ทริส เรทติ้ง No. 22/2555
(11 เมษายน 2555)
ดาวน์โหลด
ทริส เรทติ้ง No. 853
(14 กุมภาพันธ์ 2555)
ดาวน์โหลด
ทริส เรทติ้ง No. 772
(31 มีนาคม 2554)
ดาวน์โหลด