เอกสารนำเสนอ

 
KKP's Q3 2020 Results Presentation
(ต.ค. 2563)
เอกสารนำเสนอ ปี 2563 ดาวน์โหลด
KKP's Q3 2020 Results Presentation
(ต.ค. 2563)
ดาวน์โหลด
KKP's Q2 2020 Results Presentation
(ก.ค. 2563)
ดาวน์โหลด
KKP's Q1 2020 Results Presentation
(เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ ปี 2562 ดาวน์โหลด
KKP's Q4 2019 Results Presentation
(ม.ค. 2563)
ดาวน์โหลด
KKP's Q3 2019 Results Presentation
(ต.ค. 2562)
ดาวน์โหลด
KKP's Q2 2019 Results Presentation
(ก.ค. 2562)
ดาวน์โหลด
KKP's Q1 2019 Results Presentation
(เม.ย. 2562)
ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ ปี 2561 ดาวน์โหลด
KKP's Q4 2018 Results Presentation
(ม.ค. 2562)
ดาวน์โหลด
KKP's Q3 2018 Results Presentation
(ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด
KKP's Q2 2018 Results Presentation
(ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด
KKP's Q1 2018 Results Presentation
(เม.ย. 2561)
ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ ปี 2560 ดาวน์โหลด
KKP's Q4 2017 Results Presentation
(ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด
KKP's Q3 2017 Results Presentation
(ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด
KKP's Q2 2017 Results Presentation
(ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด
KKP's Q1 2017 Results Presentation
(เม.ย. 2560)
ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ ปี 2559 ดาวน์โหลด
KKP's Q4 2016 Results Presentation
(ม.ค. 2560)
ดาวน์โหลด
KKP's Q3 2016 Results Presentation
(พ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด
KKP's Q2 2016 Results Presentation
(ก.ค. 2559)
ดาวน์โหลด
KKP's Q1 2016 Results Presentation
(เม.ย. 2559)
ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ ปี 2558 ดาวน์โหลด
KKP's Q4 2015 Results Presentation
(ม.ค. 2559)
ดาวน์โหลด
KKP's Q3 2015 Results Presentation
(ต.ค. 2558)
ดาวน์โหลด
KKP's Q2 2015 Results Presentation
(ก.ค. 2558)
ดาวน์โหลด
KKP's Q1 2015 Results Presentation
(เม.ย. 2558)
ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ ปี 2557 ดาวน์โหลด
KKP's Q4 2014 Results Presentation
(ม.ค. 2558)
ดาวน์โหลด
KKP's Q3 2014 Results Presentation
(ต.ค. 2557)
ดาวน์โหลด
KKP's Q2 2014 Results Presentation
(ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด
KKP's Q1 2014 Results Presentation
(เม.ย. 2557)
ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ ปี 2556 ดาวน์โหลด
KKP's Q4 2013 Results Presentation
(ก.พ. 2557)
ดาวน์โหลด
KKP's Q3 2013 Results Presentation
(ต.ค. 2556)
ดาวน์โหลด
KKP's Q2 2013 Results Presentation
(ก.ค. 2556)
ดาวน์โหลด
KK's Q1 2013 Results Presentation
(เม.ย. 2556)
ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ ปี 2555 ดาวน์โหลด
KK's Q4 2012 Results Presentation
(ก.พ. 2556)
ดาวน์โหลด
KK's Q3 2012 Results Presentation
(ต.ค. 2555)
ดาวน์โหลด
KK's Q2 2012 Results Presentation
(ก.ค. 2555)
ดาวน์โหลด
KK's Q1 2012 Results Presentation
(เม.ย. 2555)
ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ ปี 2554 ดาวน์โหลด
KK's Q4 2011 Results Presentation
(ม.ค. 2555)
ดาวน์โหลด
KK's Q3 2011 Results Presentation
(ต.ค. 2554)
ดาวน์โหลด
KK's Q2 2011 Results Presentation
(ก.ค. 2554)
ดาวน์โหลด
KK's Q1 2011 Results Presentation
(เม.ย. 2554)
ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ ปี 2553 ดาวน์โหลด
KK's Q4 2010 Results Presentation
(ธ.ค. 2553)
ดาวน์โหลด
KK's Q3 2010 Results Presentation
(ต.ค. 2553)
ดาวน์โหลด
KK's Q2 2010 Results Presentation
(ส.ค. 2553)
ดาวน์โหลด
KK's Q1 2010 Results Presentation
(เม.ย. 2553)
ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ ปี 2552 ดาวน์โหลด
KK's Q4 2009 Results Presentation
(ธ.ค. 2552)
ดาวน์โหลด
KK's Q3 2009 Results Presentation
(ต.ค. 2552)
ดาวน์โหลด
KK's Q2 2009 Results Presentation
(ก.ค. 2552)
ดาวน์โหลด
Shareholders' Meeting 2009
(เม.ย. 2552)
ดาวน์โหลด
KK's Q1 2009 Results Presentation
(เม.ย. 2552)
ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ ปี 2551 ดาวน์โหลด
Presentations 2008
(ธ.ค. 2551)
ดาวน์โหลด
Presentations 2008
(ต.ค. 2551)
ดาวน์โหลด
Presentations 2008
(ก.ค. 2551)
ดาวน์โหลด
Presentations 2008
(ก.ค. 2551)
ดาวน์โหลด
Presentations 2008
(เม.ย. 2551)
ดาวน์โหลด