กราฟราคาหลักทรัพย์

 
ปรับปรุงเมื่อ: 30 ต.ค. 2563 16:36
ราคาล่าสุด 39.50 THB สูงสุด 40.75
เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ต่ำสุด 39.25
-1.00 -2.47 ปริมาณ (หุ้น) 5,646,600
เปิด 40.50 มูลค่า ('000 บาท) 224,020,425

 

 

Chart Type